quasi

показа се лос от гората
откъде-накъде лос
в тези ширини —

не знам — викам —
не ме интересува

– марио коев

&

Елегия

В “Арена” няма покритие
Нищо няма покритие
вече
в този живот

– йордан ефтимов

 

(поздрави от мързеливото мълчание)