quasi

показа се лос от гората
откъде-накъде лос
в тези ширини –

не знам — викам –
не ме интересува

- марио коев

&

Елегия

В “Арена” няма покритие
Нищо няма покритие
вече
в този живот

- йордан ефтимов

 

(поздрави от мързеливото мълчание)