приятно ми е да се запознаем

падам си по телбоди, тиквички, блогове, в които децата изяждат котката или котката изяжда децата, и – разбира се! – голф.